Status:
Placerad hos Fodervärd
Född:
12 February, 2019
Kullnamn:
A - Kullen
Kön:
Hane

Grand Cru

Färg:
blå bicolor
Färgkod:
a 03
Utvärderad:
Ja
Kan hämtas tidigast:
2019-05-07
Senast vaccination:
2019-05-16
Vaccinationer:
Felin panleukopeni (kattpest), Kattens leukemivirus (FeLV), Kattsnuva, Rabies
Viktkontroll
Dag: Födelse = 116 gr
Dag: 1 = 117gr
Dag: 2 = 128gr
Dag: 3 = 150gr
Dag: 4 = 168gr
Dag: 5 = 198gr
Dag: 6 = 213gr
Dag: 7 = 238gr
Dag: 8 = 240gr
Dag: 9 = 248gr
Dag: 10 = 280gr
Dag: 11 = 293gr
Dag: 12 = 300gr
Dag: 13 = 338gr
Dag: 14 = 336gr
Scroll to Top