PawPeds

Pawpeds Hälsoprogram

Höftledsdyplasi

Höftledsdysplasi är en ärftlig defekt i ledskålen (i bäckenet) vilket innebär att ledskålen inte är så djup som den vanligtvis skulle vara. På grund av detta så passar inte höftledskulan i ledskålen och ytorna börjar skava mot varandra, vilket orsakar att brosket bryts ned. Eftersom då de båda kontaktytorna endast består av ben (brosket har slitits ned) så får man en ledyta bestående av ben-mot-ben vilket är plågsamt för katten. Problemet är att kroppen inte kan nybilda brosk utan kroppen försöker att reparera skadan genom att öka benproduktionen, vilket bara förvärrar problemet.

Katter är generellt sett mycket duktiga på att inte visa smärta och de kan lida av HD utan att halta överhuvudtaget. Istället kan de röra sig mer försiktigt eller mindre än vad katter gör normalt och de kan också undvika att hoppa. Katter med en lindrig grad av HD kanske inte alls lider av det katter inom rasen i framtiden. Undersökningen/Röntgen görs en gång när katten är minst 10 månader och höfterna bedöms i olika grader från normal till 1, 2 och 3.

Hypertropisk Kardiomyopati

Hypertropisk Kardiomyopati är en dominant ärftlig gen som påverkar katter, hundar, grisar och människor. Det innebär att hjärtmuskeln förtjockas och därmed försvagar funktionen. Katten kan bli förlamad i bakbenen på grund av blodproppar, svår andning, plötslig död men den vanligaste symtomen är hjärtsvikt. Det är främst hos katter som har rötter från USA genen förekommer och för att förhindra att genen råkar föras vidare genom avel testar man samtliga katter för HCM.

Man testar genom ultraljud på hjärtat en gång om året i tre års tid, därefter vid 5 år och till sist vid 8 år, då HCM utvecklas väldigt sakta och genom ett DNA-test för att se om katten är bärare av just en specifik gen som man idag vet utvecklar HCM. Man vet också att det finns fler gener som utvecklar HCM och det är det forskarna tittar på idag. Är katten bärare och utvecklar HCM sker detta inom en tre års period och hinner man upptäcka att katten kommer insjukna i HCM finns medicin som gör att katten kan leva ett normalt och långt liv. 

PKD - Pyruvate Kinase

PK Def (Pyruvate kinase deficiency) är en blodbristsjukdom och Pyruvatkinas kinase är ett enzym som är viktig för de röda blodkropparna. Brist på det enzymet gör att de röda blodkropparna får en kortare livslängd. En katt som har brist på PK Def kan i perioder få blodbrist (hemolytisk anemi). Symtomen på detta är diffusa men oftast är de trötthet, sämre aptit, viktnedgång, dålig kondition, bleka slemhinnor och ibland kräkningar och diarré. Katten kan också få leverförändringar, förstorad mjälte, inflammation i gallgångarna och gulsot. Eftersom symtomen är diffusa är det inte ovanligt att katten feldiagnostiseras.

En katt som har två gener för PK Def kommer någon gång under sitt liv att få blodbrist, oftast i skov. Många katter kan klara sig bra med sin blodbrist och få en nästan normal livslängd medan andra dör i yngre år. Man kan behandla en katt som har blodbrist med kortison, eller ta bort mjälten, men det går inte att bota sjukdomen. Det vanligaste verkar vara att sjukdomen bryter ut när katten är ungefär mellan två och fyra år, men den kan bryta ut redan när katten är några månader. Stress eller infektioner kan påverka katten negativt och göra att sjukdomen bryter ut. Exempel på detta kan vara utställningar, dräktighet och förlossning, operationer eller parasiter. En katt som har PK Def kan dö plötsligt till följd av sina symptom.

SMA - Spinal muskulär atrofi

SMA har påträffats speciellt i rasen Maine Coon som påverkar skelettmuskulaturen i bål och lemmar. Det är en ärftlig sjukdom där förlust av nervceller i ung ålder leder till muskelsvaghet och atrofi redan vid 4 månaders ålder. Katten visar symtom genom att den får en udda gångstil genom gungning av bakbenen som med tiden får svårt att hoppa upp och ner från möbler, inte på grund av smärta utan för att musklerna är försvagade. 

Tabell

Tabellen är en vägvisare för när man som tidigast kan utföra testerna på sin katt för att följa Pawpeds hälsoprogram.
Förgätmigej beställer DNA-testerna från My Cat DNA och  alla våra resultat, hittar man på Pawpeds.com.

HCM – Ultraljud
HD – Röntgen
PKD – DNA
HCM – DNA
SMA – DNA
1 år
Från 10 månader
Från 3 månader
Från 3 månader
Från 3 månader
2 år
3 år
5 år
8 år
Scroll to Top