Musslans Lucifer <3 Pelumis Aphrodite

Under våren kommer en träff mellan Musslans Lucifer och Pelumis Aphrodite att planeras. Går allt vägen väntar vi vår B-kull i Maj.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *