KÖPA KATT HOS
OSS & Priser

Hur går det till?

Att köpa katt från oss:

Vid intresse av kattunge skickar du in ett mejl där du beskriver er familje- , boendesituation och vad ni gör på fritiden samt vilken plats och tillvaro er nya familjemedlem skulle få hos just er. Bilder är viktigt i mitt urval av köpare.
Lämpliga köpare blir kontaktade där vi bokar in ett tillfälle så att man får träffa kattungarna vid runt 6 veckors ålder. Vid mötet bestäms ingenting utan jag väntar med att lämna besked när kattungarna är tidigast 8 veckor gamla och samtidigt tingar man kattungen.

Jag säljer inte till någon som inte har varit här och träffat oss. Undantag kan uppstå vid något speciellt enstaka tillfälle.

Jag förbehåller mig alltid rätten att välja köpare av mina katter och köparen ålägger sig att uppdatera med bilder eller text minst en gång om året till mig eller på Facebook gruppen “Förgätmigej Maine Coon”.

Viktig information!

Viktig information till köpare angående kattunge innan leverans:

 • KOMMER FRÅN HD OCH HCM TESTADE FÖRÄLDRAR.
 • HAR GENOMGÅTT TESTER ENLIGT PAWPEDS HÄLSOPROGRAM DVS ÄVEN TEST SMA, PK OCH DNA FÖR HCM UTFÖRS. ALLT FÖR ATT FÖDA FRAM SÅ FRISKA INDIVIDER SOM MÖJLIGT.
 • HAR EN STAMTAVLA OCH MEDLEMSKAP I WCF.
 • ÄR VACCINERAD OCH ID MÄRKT MED CHIP.
 • SÄLJS MED ETT BESIKTNINGS PROTOKOLL SOM INTE ÄR ÄLDRE ÄN 7 DAGAR.
 • ÄR FÖRSÄKRAD GENOM AGRIA MED 3 ÅRS DOLDA FEL FÖRSÄKRING.
 • HAR FÅTT KVALITETSFODER FRÅN ROYAL CANIN SAMT DIVERSE OLIKA BLÖTMAT FÖR ATT INTE VÄNJAS VID EN OCH SAMMA SORT.
 • ÄR VAN VID SMÅ BARN, DAMMSUGARE, PLÖTSLIGT HÖGA LJUD, ATT LEVA MED ANDRA KATTER, FÅ KLORNA KLIPPTA OCH ATT BLI DUSCHADE.
 • ALLA SÄLLSKAPSKATTER LEVERERAS RUNT 14 VECKOR OCH ÄR DÅ KASTRERADE

PRISER

Priser

Vi samarbetar med en klinik i Växjö som gör det möjligt för oss att ha dessa förmånliga priser.

KATT FÖR AVEL:
11 000 kr

Levereras runt 12:e veckan.

11 000 kr
UTSTÄLLNING- OCH SÄLLSKAPSKATT:
11 000 kr

Levereras tidigast 14:e veckan och är då kastrerad.

11 000 kr
FODERVÄRD:
Avtal 5 år

Fodervärden skriver på ett avtal som gäller i 5 år sedan står fodervärden som ägare till katten.

Avtal 5 år
TINGA:
3 500 kr

Som en förskottsbetalning där summan kommer att dras bort från slutpriset.
OBS: Denna summa återbetalas inte om ni ångrar er.

3 500 kr

fodervärd

Att vara fodervärd hos oss:

Genom att ingå i fodervärdsavtal med Förgätmigej godkänner du dessa bestämmelser för hur katten ska omhändertas under avtalstiden. En förpliktelse är också att man läser på om det som är aktuellt för den enskilde. Avtalet gäller i 5 år dvs. 52 månader från det att katten överlåtes till fodervärden.

 • 1. Överlåtaren förbinder sig att under detta avtals giltighet låta katten kvarvara i fodervärdens vård så länge detta avtals punkter uppfylls.
 • 2. Överlåtaren förbinder sig att inte överlåta sina rättigheter enligt detta avtal på annan än fodervärden.
 • 3. Fodervärden förbinder sig att kostnadsfritt för överlåtarens räkning föda och vårda katten under tiden fram till äganderättens slutliga övergång enligt detta avtal.
 • 4. Fodervärden är skyldig att hålla katten disponibel och att vårda katten på ett sådant sätt att överlåtaren kan nyttja katten för avels- och/eller utställningsrätt enligt detta avtal.
 • 5. Överlåtaren disponerar katten den tid som krävs för att utföra erforderliga veterinärundersökningar. Samtliga kostnader som kan hänföras till avel- och/eller utställning bekostas av överlåtaren. Kostnader för övrig vård bekostas av fodervärden.
 • 6. Fodervärden är skyldig att omedelbart meddela överlåtaren när katten är könsmogen och/eller börjar löpa. Fodervärden är skyldig att omedelbart meddela överlåtaren om detta innebär en sanitär olägenhet.
 • 7. Fodervärden äger inte rätt att kastrera katten utan överlåtarens skriftliga godkännande.