Planer 2021

Vi har förnärvarande inga planer för 2021. Crand Cru (Cesar) är under utvärdering för framtida avel och kommer vara klart i början av år 2022.